Κακοήθεις όγκοι του πεπτικού. Εξελίξεις &νεότερα δεδομένα

Project Info

Project Description

Κακοήθεις όγκοι του πεπτικού. Εξελίξεις & νεότερα δεδομένα

Στις 11 – 12 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 – 12 Μαΐου 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr