9ο  Επιστημονικό Forum: Ογκολογία: Quo Vadis?

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 4 – 6 Οκτωβρίου 2024 στο Ξενοδοχείο Porto Vitilo στο Λιμένι Λακωνίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 – 6 Οκτωβρίου 2024
Τόπος Διεξαγωγής:
 Ξενοδοχείο Porto Vitilo, Λιμένι Λακωνίας

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr