9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Νευρολογίας & Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Project Info

Project Description

Στις 09 – 10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο My Way Hotel στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 09 – 10 Σεπτεμβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο My Way Hotel στην Πάτρα
Οργάνωση: Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr