8ο  Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ξενοδοχείο Limeni Village στο Λιμένι Λακωνίας

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2023
Τόπος Διεξαγωγής:
 Ξενοδοχείο Limeni Village, Λιμένι Λακωνίας

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr