8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Νευρολογίας & Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Project Info

Project Description

Στις 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Achaia Beach στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Achaia Beach στην Πάτρα
Οργάνωση: Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr