7ο Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Project Info

Project Description

Στις 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο Limeni Village στο Λιμένι Λακωνίας

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 – 25 Σεπτεβρίου, 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Limeni Village, Λιμένι Λακωνίας

Oργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr