7ο Επιστημονικό Forum: Βιοεπιστήμες, Καινοτομία, Τεχνολογία & Καρκίνος: Από την πρόληψη στη θεραπεία

Project Info

Project Description

Project description

Στις 3 – 4 Νοεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Hμερομηνία διεξαγωγής: 3 – 4 Νοεμβρίου 2023
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Οργάνωση: Διεπιστημονική Εταιρεία Έρευνας, Θεραπείας & Υποστήριξης Καρκινοπαθών
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr