6ο Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Project Info

Project Description

Στις 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Limeni Village στο Λιμένι Λακωνίας

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Limeni Village, Λιμένι Λακωνίας

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την online παρακολούθηση του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link:

https://projector-web.gr/gk/gr/6o-forum-quo-vadis

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr