6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Νευρολογίας & Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Project Info

Project Description

Στις 1 – 2 Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο ASTIR στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 1 – 2 Μαρτίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ASTIR στην Πάτρα
Οργάνωση: Ιατρική Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr