6ο Βορειοελλαδικό Κλινικό Φροντιστήριο Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 14 – 15 Ιουνίου, 2024 στο Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 – 15 Ιουνίου, 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr