6η Επιστημονική συνάντηση της NASCE

Project Info

Project Description

Στις 22 – 24 Οκτωβρίου 2020 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22 – 24 Οκτωβρίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Οργάνωση: NASCE – UEMS

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK | Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr