Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Θωρακοχειρουργική & Στη Θωρακοαναισθησιολογία Σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 10 – 11 Νοεμβρίου, 2023 στο Ξενοδοχείο Aristi, στο Πάπιγκο

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 – 11 Νοεμβρίου, 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Aristi, Πάπιγκο

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Ιωάννινων

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr