5/03/2013 Επιστημονικό forum “Γεννήθηκα Γυναίκα VIII”

Project Info

Project Description

5/03/2013
Επιστημονικό forum “Γεννήθηκα Γυναίκα VIII”
με θέμα τον γυναικολογικό καρκίνο
Υπό την οργάνωση της Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής ΚΛινικής του Νοσοκομείου “ΥΓΕΙΑ”

Συμμετέχοντες:

Κοσμίδης Πάρις: Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»
Ρουσάκης Αρκάδιος: Ακτινοδιαγνώστης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»
Τσιφτσής Δημήτριος – Ανδρέας: Χειρουργός – Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Ε’ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»
Τρομπούκης Σωτήριος: Χειρουργός – Γυναικολόγος, Υπεύθυνος Κέντρου Γονιμότητας