5 & 6 Ιουνίου 2015 Debates on cancer treatment and cost effectiveness

Project Info

Project Description

5 & 6 Ιουνίου 2015
Debates on cancer treatment and cost effectiveness
Υπό την οργάνωση του Ελληνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου Υποστήριξης Ασθενών

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 & 6 Ιουνίου 2015
Τόπος Διεξαγωγής: Πόρτο Χέλι, Ξενοδοχείο Aks
Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ