5ο  Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Project Info

Project Description

Στις 25 – 27 Σεπτεμβρίου, 2020 στο Ξενοδοχείο Limeni Village στο Λιμένι Μάνης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 – 27 Σεπτεμβρίου, 2020
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Limeni Village, Λιμένι Μάνης

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr