4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Project Info

Project Description

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Στις 4 – 6 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel  στην Αθήνα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 – 6 Μαΐου 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr