4η Συνάντηση “Debates on cancer treatment and cost effectiveness”

Project Info

Project Description

Στις 26 – 27 Μαϊου 2017 στο ξενοδοχείο AKS στο Πόρτο Χέλι.

Hμερομηνία Διεξαγωγής: 26 – 27 Μαϊου 2017
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο AKS, Πόρτο Χέλι
Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr