3 & 4 Οκτωβρίου 2014 1ο Μακεδονικό Πολυθεματικό Ογκολογικό Συνέδριο

Project Info

Project Description

3 & 4 Οκτωβρίου 2014
1ο Μακεδονικό Πολυθεματικό Ογκολογικό Συνέδριο
Υπό την οργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 & 4 Οκτωβρίου 2014
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο “Kouros”, Δράμα
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
Αιγίδα:
 –
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φωτογραφίες από το Forum:

drama2 drama3 drama1 drama4 drama5 drama6