3ο Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Project Info

Project Description

3ο Επιστημονικό Forum: «Ογκολογία: Quo Vadis?»

Hμερομηνία διεξαγωγής: 5 – 7 Οκτωβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Limeni, Μάνη Λακωνίας
Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑhttps://gk.gr/wp-content/uploads/2017/09/quovadisprogramsite-1.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr