3ο Βορειοελλαδικό κλινικό φροντιστήριο ογκολογίας

Project Info

Project Description

Στις 19 – 20 Νοεμβρίου, 2021 στο Ξενοδοχείο ARISTI στο Πάπιγκο

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 – 20 Νοεμβρίου, 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ARISTI, Πάπιγκο

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου:

GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr