3η Επιστημονική Συνάντηση «Προσωποποιημένη Ιατρική (Personalized Medicine) στον Καρκίνο Σήμερα. Ελπίδα για το μέλλον;»

Project Info

Project Description

3η Επιστημονική Συνάντηση “Προσωποποιημένη Ιατρική (Personalized Medicine) στον Καρκίνο Σήμερα. Ελπίδα για το μέλλον;”

Στις 12 – 13 Οκτωβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12 – 13 Οκτωβρίου 2017
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr