3η Επιστημονική Ογκολογική Συνάντηση “State of Art θεραπείες. Όταν η Μοριακή Βιολογία συναντά την Ανοσοθεραπεία”

Project Info

Project Description

3η Επιστημονική Ογκολογική Συνάντηση  State of Art θεραπείες. Όταν η Μοριακή Βιολογία συναντά την Ανοσοθεραπεία

Στις 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr