29/9/2012 Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος – Πειραιάς

Project Info

Project Description

29/9/2012 Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος  – Πειραιάς
«1ο Forum Παιδιατρικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan»
με θέμα την παιδιατρική.
Οργάνωση: Παιδιατρική Κλινική Metropolitan Hospital


Ομιλητές:

Βαράκη Καλλιόπη: MD, Phd, Νευροακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Νευροακτινολογίας
Metropolitan Hospital
Βάρτζελης Γεώργιος: Παιδονευρολόγος, Συνεργάτης Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Βελισσαρίου Ιωάννα: Παιδίατρος, Dr. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Παιδιατρικής
Κλινικής Metropolitan Hospital
Γερμανάκης Ιωάννης: Παιδίατρος – Παιδοκαρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Μονάδας Παιδοκαρδιολογίας, Παν.Γ.Ν.Η
Ζήβα Μαρία: Παιδίατρος – Dr. Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Παιδοαλλεργιολογικής –
Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Καλμαντή Μαρία: Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Καπόγιαννης Αναστάσιος: Παιδίατρος Νεφρολόγος, Διευθυντής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Καρανίκα Εύη: Παιδογαστρεντερολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Νοσοκομείου Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού», Επιστημονική Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής
Metropolitan Hospital
Κεφαλάς Νικόλαος: Παιδίατρος – Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Λάζαρη Ευγενία: Παιδίατρος, Επιμελήτρια Metropolitan Hospital
Μαρίτση Δέσποινα: Παιδίατρος – Ρευματολόγος Παίδων, Επιστημονική Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Μιχαλάκης Μιχαήλ: Διευθυντής Παιδοχειρουργός Metropolitan Hospital
Μπουκουβαλέας Γαβριήλ: Παιδοορθοπαιδικός, Διευθυντής Παιδοορθοπαιδικής Κλινικής
Metropolitan Hospital
Μπουτσικάκης Ιωσήφ: Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος Metropolitan Hospital
Οικονόμου – Σταματάκη Ειρήνη: Dr., Διδάκτωρ FU Berlin, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Μetropolitan Hospital
Πελαγιάδης Ιορδάνης: Παιδίατρος, Αιματολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital
Τουρκαντώνη Ναταλία: Αιματολόγος, Dr. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τράπαλης Βασίλειος: Παιδοχειρουργός, Διευθυντής – Επιστημονικός
Υπεύθυνος Παιδοχειρουργικής Κλινικής  Μetropolitan Hospital