21/03/2009 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Project Info

Project Description

21/03/2009 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Επιστημονική ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Υπό την προεδρία του Καθηγητή κυρίου Μανώλη Καναβάκη με θέμα 
«Νευρομυϊκές παθήσεις – Σύγχρονες εξελίξεις»

Ομιλητές:

Μαρία Κινάλη: Παιδίατρος – Νευρολόγος στην ομάδα του Καθηγητή Muntoni στην Αγγλία
Βασίλης Δάρρας: Παιδίατρος, Καθηγητής στην Αμερική