2ο Σεμινάριο: Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Θωρακοχειρουργική & στη Θωρακοαναισθησιολογία σε Ογκολογικούς Ασθενείς

Project Info

Project Description

PROJECT DESCRIPTION

 Στις 8 – 9 Νοεμβρίου, 2024 στο Ξενοδοχείο ARISTI στην Αρίστη Ζαγορίου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 8 – 9 Νοεμβρίου, 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ARISTI, Αρίστη Ζαγορίου

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr