2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής & Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Στις 16 – 17 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16 – 17 Νοεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Καβάλα, Ξενοδοχείο Lucy
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
 ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr