2ο Βορειοελλαδικό Κλινικό Φροντιστήριο Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Στις 18 – 19 Δεκεμβρίου 2020 WEB SCIENTIFIC EVENT

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 – 19 Δεκεμβρίου 2020
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Για την online παρακολούθηση του συνεδρίου, επισκεφθείτε το παρακάτω link:

2ο Κλινικό Φροντιστήριο Καρδιολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr