2η Επιστημονική Συνάντηση Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας

Project Info

Project Description

Στις  18 – 20 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Spetses, στις Σπέτσες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Spetses, Σπέτσες
Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr