17-19 Μαϊου 2013 “Από το San Diego στην Τζιά”

Project Info

Project Description

17-19 Μαϊου 2013
“Από το San Diego στην Τζιά: Ανασκόπηση από το American Academy Neurology Meeting 2013 για την πολλαπλή σκλήρυνση
Υπό την οργάνωση της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

To forum πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία:

genzyme-tzia sanofi-tzia

 

 

Συμμετέχοντες:

Goodin S. Douglas: Professor of Neurology, University of California, San Francisco
Limmroth Volker: MD, PhD, Professor of Neurology
Αναγνωστούλη Μαρία: Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Απομυελινωτικών
Νοσημάτων & Υπεύθυνη Ανοσογενετικού Εργαστηρίου Α’ Νευρολογικής
Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»
Βικελής Μιχάλης: Νευρολόγος, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Βλαϊκίδης Νικόλαος: Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Γ’ Νευρολογικής Κλινικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Kονιτσιώτης Σπυρίδων: Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μαστοροδήμος Χ. Βασίλειος: MD, PhD, Επιμελητής A’ Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η)
Μητσικώστας Δήμος – Δημήτριος: Νευρολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών
Μυλωνάς Ιωάννης: Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Συντονιστής Νευρολογικού Τμήματος Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης
Παντζαρής Μάριος: Ανώτερος Νευρολόγος, Διευθυντής Γ’ Νευρολογικής Κλινικής Ινστιτούτου
Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος: Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παπαδόπουλος Δημήτριος
MD, DIC, PhD, FEBN, Νευρολόγος – Νευροανοσολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νευρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
και Imperial College of London
Πολίτης Μάριος: MD, MSc, DIC, PhD, Λέκτορας και Διευθυντής Νευρολογίας Hammersmith
Hospital, Imperial College of London, United Kingdom
Τριανταφύλλου Νικόλαος: Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
«ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»
Φάκας Νικόλαος: Νευρολόγος MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 401
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Χατζηγεωργίου Γεώργιος: Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας