14ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

Project Info

Project Description

Στις 9 – 11 Οκτωβρίου, 2020 στο Ξενοδοχείο Long Beach, στoν Λόγγο Αιγιαλείας, Αίγιο

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 – 11 Οκτωβρίου, 2020
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Long Beach, στoν Λόγγο Αιγιαλείας, Αίγιο

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr