13ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας

Project Info

Project Description

Στις 2-3 Δεκεμβρίου 2016 στην Σπάρτη.

Hμερομηνία Διεξαγωγής: 2-3 Δεκεμβρίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπάρτη
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: +30 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr