1ο Βορειοελλαδικό Κλινικό Φροντιστήριο Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Στις 22 – 23 Νοεμβρίου, 2019 στο Ξενοδοχείο Aristi στην Αρίστη, Πάπιγκο

 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 – 23 Νοεμβρίου, 2019
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Aristi, Πάπιγκο

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr