1η Επιστημονική Συνάντηση: Σύγχρονες προσεγγίσεις κλινικής καρδιολογίας

Project Info

Project Description

Στις  14 – 16 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Spetses, στις Σπέτσες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14 – 16 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Spetses, Σπέτσες
Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr