Κατευθυντήριες οδηγίες στις λοιμώξεις: Θέσεις και αντιθέσεις

Project Info

Project Description

Στις 1011 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 – 11 Σεπτεμβρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την online παρακολούθηση του συνεδρίου, παρακαλούμε επισκεφθείτε το παρακάτω linkhttps://projector-web.gr/gk/gr/loimoxeis2021

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr