Σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί για τον ογκολογικό ασθενή V. Από την έγκαιρη διάγνωση στην αποτελεσματική θεραπεία

Project Info

Project Description

Στις 4 – 5 Ιουνίου 2021

WEB SCIENTIFIC EVENT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4 – 5 Ιουνίου 2021
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr