Σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί για τον ογκολογικό ασθενή ΙV. Από την έγκαιρη διάγνωση στην αποτελεσματική θεραπεία

Project Info

Project Description

Στις 17 – 19 Ιουλίου 2020 στο ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel στην Δράμα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17 – 19 Ιουλίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Hydrama Grand Hotel στην Δράμα
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr