Σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί για τον ογκολογικό ασθενή III. Από την έγκαιρη διάγνωση στην αποτελεσματική θεραπεία

Project Info

Project Description

Στις 10 – 12 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Hydrama στη Δράμα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 – 12 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Hydrama, Δράμα

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr