Νέα Όπλα στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου: Το παρόν και το μέλλον ή Ιατρική Τέχνη;

Project Info

Project Description

Στις 11 – 12 Μαρτίου 2022 Ξενοδοχείο Divani Caravel

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11 – 12 Μαρτίου 2022

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr