Στοχεύουσες θεραπείες – Ανοσοθεραπεία… Μια αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον

Project Info

Project Description

Στοχεύουσες θεραπείες – Ανοσοθεραπεία… Μια αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον

Στις 22 – 23 Ιουνίου, 2018 στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ στην Πάτρα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 – 23 Ιουνίου, 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤIΝΟ, Πάτρα
Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Δωρεάν
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr