Ο ρόλος της βιοηθικής του καρκίνου στην εποχή της εξέλιξης της μοριακής βιολογίας και της βιοτεχνολογίας

Project Info

Project Description

Ο ρόλος της βιοηθικής του καρκίνου στην εποχή της εξέλιξης της μοριακής βιολογίας και της  βιοτεχνολογίας

Στις 12 Νοεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Hμερομηνία Διεξαγωγής: 12 Νοεμβρίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: +30 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr