«Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις στις λοιμώξεις»

Project Info

Project Description

Στις 24 – 25 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 – 25 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr