Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία. Από την Υποψία στη Διάγνωση

Project Info

Project Description

Στις 28 – 29 Ιουνίου 2019 στο θέατρο «Ο Κέφαλος» στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28 – 29 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Θέατρο «Ο Κέφαλος» στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr