Ογκολογική Προσέγγιση από διαφορετική οπτική γωνία ΙΙ

Project Info

Project Description

Στις 12 – 13 Δεκεμβρίου 2020 WEB SCIENTIFIC EVENT

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 – 13 Δεκεμβρίου, 2020

Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών

Για την online παρακολούθηση, παρακολούθηση του συνεδρίου, επισκεφθείτε το παρακάτω link:

Ογκολογική Προσέγγιση από Διαφορετική Οπτική Γωνία ΙΙ

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr