Ογκολογική Προσέγγιση από διαφορετική οπτική γωνία VΙ

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 15 – 16 Νοεμβρίου 2024 στο Ξενοδοχείο Electra Palace, στην Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 – 16 Νοεμβρίου, 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr