Ογκολογία στο μεταίχμιο των εξελίξεων

Project Info

Project Description

Ογκολογία στο μεταίχμιο των εξελίξεων

Στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2016, στην Θεσσαλονίκη.

Hμερομηνία Διεξαγωγής: 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Ελλάδας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χορηγοί: ΧΟΡΗΓΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: +30 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr