«Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων»

Project Info

Project Description

Στις 3 – 4 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3 – 4 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Χίου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: NAI
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr