Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων ΙΙ

Project Info

Project Description

Στις 9 – 10 Οκτωβρίου 2020 στην Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 – 10 Οκτωβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Για την online παρακολούθηση επισκεφθείτε τα παρακάτω link:

 09/10/2020 https://youtu.be/YmZYF1Uu4Ss

10/10/2020 https://youtu.be/UOLpqlaUDZ8

Oργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Αθηνά – Ινστιτούτο Βιοιατρικών Επιστημών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr