Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός Αλγόριθμος Νεοπλασματικών Νοσημάτων V

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 7 – 8 Απριλίου 2023Ξενοχοδείο Divani Caravel, Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7 – 8 Απριλίου 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel

Οργάνωση: ΑΘΗΝΆ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr