Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός Αλγόριθμος Νεοπλασματικών Νοσημάτων V

Project Info

Project Description

Στις 26 – 27 Μαΐου 2023Ξενοδοχείο Divani Apollon

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 – 27 Μαΐου 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Apollon

Οργάνωση: ΑΘΗΝΆ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr