Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων ΙΙI

Project Info

Project Description

Στις 9 – 10 Απριλίου 2021

Web Scientific Event

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 – 10 Απριλίου 2021
Οργάνωση: ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την On Line πρακαολούθηση παρακαλούμε πολύ επισκεφθείτε το παρακάτω link:

https://www.projector-web.gr/gk/gr/therapeutikos-algorithmos-neoplasmatikon-nosimaton-III

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr