Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα VΙ

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 18– 20 Οκτωβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 – 20 Οκτωβρίου 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr